SABINA MAYER LAW OFFICES AND NOTARY

שירותי המשרד

שירותי המשרד


מכרזים בינלאומיים

המשרד מסייע ללקוחות במכרזים בינלאומיים ובפרויקטים בתחום הבנייה. במהלך השנים האחרונות, מספר מכרזי הבנייה והתשתיות במדינת ישראל גדל בצעדי ענק. המשרד מסייע ללקוחותיו בשלב ההרשמה למכרז, אך גם במערכת היחסים של הלקוח עם השותף העסקי הישראלי ובשלב ביצוע העבודות, בכל ההיבטים המשפטיים כולל מימון, אשרות עבודה לעובדים זרים, וכד'.

הסכמים למיזמים משותפים

המשרד הינו בעל ניסיון נרחב בייעוץ לחברות זרות במיזמים משותפים עם השותפים הישראלים. המשרד מספק ייעוץ משלב המו"מ לכריתת הסכם המיזם המשותף ועד שלב ביצוע ההסכם. לדוגמה, המשרד ייצג שותפים איטלקיים במיזם משותף בתחום האנרגיה הפוטו-וולטאית, חומרי בנייה, אלקטרוניקה, מזון, משקאות ועוד.

מסחרי

המשרד מציע ייעוץ נרחב וייצוג משפטי לחברות זרות המבצעות השקעות במדינת ישראל. המשרד מסייע בכל הקשור להקמת חברות בת וסניפים בישראל. המשרד מוודא כי חברת הבת או הסניף עומדים בדרישות חוק החברות של מדינת ישראל, המשרד מנסח פרוטוקולים של אסיפות בעלי מניות וישיבות דירקטוריון. בנוסף, המשרד מסיע לחברת הבת הישראלית, או לחברת האם הזרה לפעול מול גופי המנהל הציבורי בישראל. מספר משקיעים אירופאים מינו את עו"ד סבינה מאייר כדירקטורית בחברת הבת שלהם.


קניין רוחני

המשרד מסייע ללקוחותיו ברישום סימני מסחר ופטנטים, בכריתת הסכמי רישיון שימוש בקניין רוחני מול גורמים בינלאומיים בתחומי התקשורת, המזון, המשקאות, התעשייה וכד'.

חוקים ונהלים אזרחיים בינלאומיים

המשרד מייעץ ללקוחותיו בענייני המשפט הפרטי הבינלאומי כמו למשל ירושות בינלאומיות ואכיפה של החלטות שיפוטיות זרות. אנו מספקים חוות דעת במשפט איטלקי וישראלי בתחומים הנ"ל.

הקמת סניפים מקומיים

המשרד מטפל בהקמה של סניפים מקומיים לחברות זרות על פי חוק החברות של מדינת ישראל. הקמה שכזו היא לעיתים הכרחית על מנת שהחברה הזרה תוכל לפעול במדינת ישראל.


חוקי עבודה

המשרד מסייע ללקוחותיו ביצירה של הסכמי העסקה ובהיבטים השונים של מערכת היחסים בין מעסיק למועסק על פי חוקי העבודה של מדינת ישראל.

שירותי תרגום נוטריוניים

עו"ד סבינה מאייר הינה נוטריון במדינת ישראל. המשרד מספק תרגומים נוטריוניים, וגם תרגומים משפטיים לא נוטריוניים, לשפות שונות כגון עברית, איטלקית, אנגלית וצרפתית. עו"ד סבינה מאייר מוכרת גם ע"י שגרירות איטליה בישראל כמתורגמנית ונוטריון.

ליטיגציה ובוררות מסחרית ופרטית

המשרד מייצג את לקוחותיו בליטיגציה מסחרית בפני כל בתי המשפט של מדינת ישראל ובהליכי בוררות. למשרד יש את היכולת להבין מסמכים רלוונטיים בשפות שונות ולתקשר באופן ישיר עם מומחים זרים ועדים, דבר שמאפשר הפחתה בהוצאות מצד הלקוח ויעילות גבוהה בתהליך.


השקעות

המשרד מייעץ למשקיעים זרים אשר שוקלים הזדמנויות השקעה בישראל ומספק להם את השירותים המשפטיים המקיפים הנדרשים לכל שלב של פעילותם בתחומים השונים כגון המשפט המסחרי, תמריצים וכו'.

נאמנויות

שינויים שהחלו בשנים האחרונות בחוק הישראלי הפכו את ישראל למקום מעניין במיוחד להקמת נאמנויות מבחינה פיסקלית, במיוחד כאשר היוצר והנהנים אינם תושבי מדינת ישראל. המשרד מסייע ללקוחותיו להקים נאמנויות במבנה מותאם ואופטימאלי.

הסכמים מסחריים

למשרד ניסיון נרחב בתחומי הסוכנויות, ההפצה, השיווק והזכיינות המסחריים. הייעוץ מתייחס לשלב המו"מ, שלב הכריתה של ההסכם המסחרי ושלב הליטיגציה. לעיתים קרובות בנוגע לטענות שעולות כתוצאה מביטול הסכמים אלה (בעיקר בין יצרנים – ספקים).